Nanjing

Welcome to Nanjing.city.mobi — your guide to Nanjing restaurants, bars, night clubs, hotels, shops, attractions and more ...

Sign Up or find somewhere to eat

Today's Top Suggestions

ANTIQUES

Jiangsu Antiques Store

A 321 Zhongshan East Road

BANKS

Zhaoshang Bank Nanjing Hunan Road Sub-Branch

B 185 Hu nan Road Gulou

CINEMAS

Qixia Cinema

C Qixia Street Qixia

CAR HIRE

Car Rental

D 17 Jinyin Street Gulou

Current Location